Ερευνητική ομάδα

Η κύρια ερευνητική ομάδα του έργου αποτελείται από τους:

 • Κυριάκος Ταμβάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Συντονιστής)
 • Ιγνάτιος Αντωνιάδης, Διευθυντής Θεωρητικού Τομέα CERN (μετακαλούμενος ερευνητής)
 • Κωνσταντίνος Σκενδέρης, Καθηγητής, University of Southampton, United Kingdom
 • Αθανάσιος Δέδες, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (μετακαλούμενος ερευνητής)
 • Παναγιώτα Καντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Γεώργιος Λεοντάρης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Λέανδρος Περιβολλαρόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ιωάννης Ρίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Ηλίας Κυρίτσης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Θεόδωρος Τομαράς, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Νικόλαος Τσάμης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Βασίλειος Γεωργαλάς, Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστραικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Γεώργιος Διαμαντής, Επίκουρος Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστραικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Αθανάσιος Λαχανάς, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστραικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Νικόλαος Τετράδης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστραικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Ερευνητής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Στην ομάδα εξωτερικών συνεργατών συμμετέχουν οι:

 • S. Abel, Department of Mathematical Sciences, University of Durham
 • Ch. Anastasiou, ETH, Zürich
 • Ch. Charmoussis, Universite Paris-Sud, Orsay
 • S. Dimopoulos, Department of Physics, Standford University
 • K. Dimopoulos, Physics Department, Lancaster University
 • S. Dolan, School of Mathematics and Statistics, University of Sheffield
 • G. Dvali, CERN
 • A. Faraggi, Department of Mathematical Sciences, Liverpool University
 • H. Haber, Department of Physics, University of California
 • R. Kleiss, University of Nijmegen
 • C. Kounnas, Ecole Normale Superiere
 • N. Mavromatos, King's College
 • F. Nitti, Universite Paris 7, Orsay
 • R. Pittau, Universidad de Granada
 • A. Pomarol, Universitat Autònoma de Barcelona
 • J. Rosiek, Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw
 • M. Sakellariadou, King's College
 • S. Sarkar, Department of Physics, University of Oxford
 • A. Strumia, Università di Pisa
 • Μ. Αξενίδης,  ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
 • R. Woodard, Department of Physics, University of Florida
 • Σ. Βασιλάκος, Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, Ακαδημία Αθηνών
 • Ι. Βέργαδος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Ν. Βλάχος, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γ. Κοφινάς, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Β. Νιάρχος, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Ν. Τούμπας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου